aangifteformulier adreswijziging

  • 1Huidige: algemene gegevens
  • 2 nieuw adres
  • 3 overige personen die van adres veranderen
  • 4 Voltooid

Je kan dit formulier enkel gebruiken voor:

  • een inschrijving in Brasschaat vanuit een andere Belgische gemeente
  • een adreswijziging binnen de gemeente Brasschaat
persoonsgegevens
Mogen we je telefoonnummer en mailadres registreren in het rijksregister, zodat we je kunnen contacteren?