aangifteformulier belasting (activeringsheffing) op onbebouwde bouwgronden en kavels

gegevens eigenaar
Staat het perceel ingeschreven onder particulier of bedrijf?
gegevens particulier
gegevens bedrijf
ligging eigendom(men)
Beschik je nog over een andere bouwgrond in Brasschaat?
eigendom 2
Beschik je nog over een andere bouwgrond in Brasschaat?
eigendom 3
Beschik je nog over een andere bouwgrond in Brasschaat?
eigendom 4
Beschik je nog over een andere bouwgrond in Brasschaat?
eigendom 5
Beschik je nog over een andere bouwgrond in Brasschaat?
eigendom 6
Beschik je nog over andere bouwgrond in Brasschaat?
eigendom 7
Beschik je nog over een andere bouwgrond in Brasschaat?
eigendom 8
SPECIFICATIES
Kruis aan wat van toepassing is
specificaties indien verkocht
specificaties indien in opbouw
specificaties vrijstelling van activeringsheffing wegens enige eigendom

Hierbij verklaart ondergetekende slechts eigenaar te zijn van één enkele onbebouwde bouwgrond bij uitsluiting van enig ander onroerend goed, hetzij bebouwd, hetzij onbebouwd, gelegen in België of in het buitenland. Deze aanvraag moet gestaafd worden met een attest van het Ministerie van Financiën, Registratiekantoor Brasschaat 2, Italiëlei 4 bus 3, 2000 Antwerpen.
De vrijstelling is enkel geldig gedurende de eerste vijf jaar na de aankoop en dient elk aanslagjaar gestaafd te worden met een attest.

Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
specificaties wegens vrijstelling wegens gezinslast