aangifteformulier belasting op schutsels en inname openbaar domein

Geef hieronder de adresgegevens op van de locatie waarvoor je aangifte doet.

gegevens eigenaar
Staat het eigendom ingeschreven onder particulier of bedrijf?
gegevens particulier
gegevens bedrijf
Soorten schutsels
Duid aan
schutsel geplaatst langsheen het openbaar domein (tegen de rooilijn)
schutsels geplaatst op het openbaar domein (inname gedeelte van het openbaar domein)
inname openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken