aangifteformulier belasting tweede verblijf

gegevens eigenaar
Staat het verblijf ingeschreven onder particulier of bedrijf?
gegevens particulier
gegevens bedrijf
ligging tweede verblijf
verklaring
Ondertekende verklaart:
gegevens huurder tweede verblijf