aanvraag vestigingsvergunning

algemene informatie

De vestigingsvergunning is verplicht op alle nachtwinkels en/of private bureaus voor telecommunicatie (belwinkels), gelegen op het grondgebied van de gemeente Brasschaat. Dit aanvraagformulier kadert in het gemeentelijk reglement voor het uitbaten van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie.
Dit formulier moet voor de opening van de handelszaak ingediend worden.

Wat is het verschil tussen een vestigings- en een uitbatingsvergunning?

De vestigingsvergunning is de toelating om een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie op een bepaalde plaats te mogen vestigen. 
Naast een vestigingsvergunning moet je ook een uitbatingsvergunning aanvragen, die geeft je de toelating om nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie uit te baten nadat aan een aantal uitbatingsvoorwaarden is voldaan. De controles en het onderzoek of aan alle voorwaarden werd voldaan gebeurt door diverse gemeentediensten en politie.

  • 1Huidige aanvraagspecificatie
  • 2 gegevens van de exploitatie
  • 3 gegevens uitbater
  • 4 bewijsstukken
  • 5 Voltooid
Ik doe een aanvraag voor
een vestigingseenheid die: a) ingeschreven is in de KBO 5Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek "verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen" b) geen andere handelsactiviteiten uitoefent dan die hierboven bedoeld; c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150m²; d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding "Nachtwinkel" of "avondwinkel" of een gelijkaardig opschrift draagt;
iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten, hoe miniem het aanbod van de diensten ook is. (zoals bijvoorbeeld belwinkels en internetcafés).