aanbestedingen

Openbare aanbestedingen en algemene offerteaanvragen voor werkopdrachten worden onder meer gepubliceerd in Het Bulletin der aanbestedingen en De Bouwkroniek.

    

Concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur

voorwerp van de concessie
Het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur op thans 16 geïdentificeerde locaties in de gemeente Brasschaat (zie verder) waaronder de mobipuntlocaties van de gemeente alsook locaties in de gemeente die veel bezoekers trekken (vb. nabij sport- of cultuurinfrastructuur). In de mate er behoefte blijkt te zijn aan bijkomende laadinfrastructuur kan het aantal locaties worden uitgebreid, in samenspraak met de exploitant, zonder dat echter exclusiviteit toegekend wordt aan de kandidaat om bijkomende laadpalen te plaatsen op het grondgebied van de gemeente.

duur van de concessie
De concessieovereenkomst zal worden afgesloten voor een duurtijd van 10 jaar, startend op datum van ondertekening van de overeenkomst.

toewijzingscriteria
De kandidaturen voor de concessie zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende toewijzingscriteria:

  • Kosten voor het laden (20)
  • Rapportage en analyse (5)
  • Kwaliteit van de dienstverlening (30)
  • Gebruiksvriendelijkheid, robuustheid en esthetiek laadinfrastructuur (10)
  • Concessievergoeding (5)
  • Plan van aanpak (10)
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (20)

het indienen van het voorstel
Het voorstel moet uiterlijk op 26 juni 2019 om 11u00 ingediend worden op volgend adres:

Gemeentebestuur Brasschaat
Dienst Administratie Patrimoniumbeheer
Verhoevenlei 11
2930 Brasschaat

identiteit van de concessiegever
Gemeentebestuur Brasschaat - Verhoevenlei 11 - 2930 Brasschaat

Inlichtingen mbt. de concessie kunnen worden verkregen bij Nikki Elewaut (+32 3 650 06 58 - nikki.elewaut@brasschaat.be).
De volledige tekst met uitnodiging tot kandidaatstelling aangaande de concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur op openbaar domein, kan gratis opgevraagd worden via patrimonium@brasschaat.be of hieronder gedownload worden.

Uitnodiging tot kandidaatstelling

Uitnodiging tot kandidaatstelling

Kandidaatstelling