beslissingen omgevingsvergunning

Wil je meer informatie over een beslissing? Kijk het online in via het omgevingsloket of maak een afspraak via onderstaande knop.

Provincie

Aanvraag omgevingsvergunning van Inge De Craen namens AQUAFIN NV gevestigd te Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar werd in beroep door de deputatie vergund op 21/10/2021. Het betreft een aanvraag tot aquafin - verandering door wijziging en uitbreiding. De aanvraag omvat: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Vlaamse Regering