beslissingen omgevingsvergunning

Wil je meer informatie over een beslissing? Kijk het online in via het omgevingsloket of maak een afspraak via onderstaande knop.

Provincie

  • Aanvraag omgevingsvergunning van Inge De Craen namens AQUAFIN NV gevestigd te Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar werd in beroep door de deputatie vergund op 21/10/2021. Het betreft een aanvraag tot aquafin - verandering door wijziging en uitbreiding. De aanvraag omvat: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Vlaamse Regering

  •