beslissingen omgevingsvergunning

meer informatie over een beslissing

Wil je meer informatie over een beslissing?  Je kan een beslissing online inkijken via het omgevingsloket of maak een afspraak via onderstaande knop.

De Vlaamse Regering heeft door de coronacrisis op 24 maart ook maatregelen getroffen voor de lopende omgevingsvergunningen.

Het gaat voornamelijk om: 

  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Deze maatregelen kunnen uiteraard gezien de situatie nog verlengd worden. We zullen dit dan uiteraard opnieuw communiceren. De tekst van het nooddecreet van de Vlaamse Regering vind je hier.

beslissingen omgevingsvergunning

in te kijken via het omgevingsloket of na afspraak bij de dienst ruimte en wonen
*voor meer informatie over een beslissing klik op de onderlijnde omschrijving.

Provincie

1. verlenging van de omgevingsvergunning voor het vervangen van een bestaande vakwerkpolygoon door een nieuwe polygoon, gelegen aan de Sint-Jobsesteenweg ZN te Brasschaat, aan TELENET GROUP NV, Neerveldstraat 105 te 1200 Sint-Lambrecht-Woluwe, afgeleverd op 25 november 2019 door de gewestelijke omgevingsambtenaar.

Vlaamse Regering

Omgevingsvergunning OMV_2019026755 van REVABO NV en de BVBA Hens Recycling werd in beroep door de Vlaamse Regering gedeeltelijk voorwaardelijk vergund op 7 maart 2020.

Het betreft een aanvraag tot het opnieuw vergunnen van ontginning, heropvulling en de daarvoor te exploiteren top.

De beslissing kan worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen van de dag na aanplakking van deze bekendmaking.