beslissingen zitting college 20/9/2021

• Het verbouwen en uitbreiden van een aaneengesloten eengezinswoning te Veldstraat 31, aangevraagd door De winter Nick: vergunning met voorwaarden.

• De aanbouw carport met verhardingen en regularisatie verbouwingswerken woning te Voshollei 68, aangevraagd door Spiessens Graziëlla: vergunning.

• Het verbouwen van de eengezinswoning te Ploegsebaan 130, aangevraagd door De Ren Pieter: vergunning.

• Melding voor het plaatsen van een veranda en het uitvoeren van interne stabiliteitswerken te Mollei 42, aangevraagd door Kegels Philippe en Chabot Isabelle: aktename.

• Melding voor de exploitatie van een bronbemaling te D’Oultremontlei 20, aangevraagd door Willy Naessens Swimming Pools: aktename.

• Melding voor de exploitatie van een grondwaterput voor fonteinen te Graaf Reussensdreef, aangevraagd door de gemeente Brasschaat: aktename.