vergunningen verleend door college op 20/4/2020

 • Melding voor het exploiteren van een bronbemaling te Bossaersstraat 53, aangevraagd door Bart De Graeve: aktename.
 • Melding voor het exploiteren van een bronbemaling te Hoogboomsteenweg 145A, aangevraagd door Patrick Lenaerts: aktename.
 • Het vormen van twee loten voor rijwoningen en het wijzigen van de kavelgrenzen van de loten 2 en 3 van de bestaande verkaveling AL2, te Peter Benoitlei 10, 12, 14 en 16, aangevraagd door David Geerts: vergunning met voorwaarden.
 • Het slopen en nieuwbouwen van kleedkamers en overkapping en het regulariseren van de berging en kassagebouw te Rustoordlei 92A, aangevraagd door VZW Excelsior Mariaburg: vergunning met voorwaarden.
 • Het verbouwen en vergroten van een vrijstaande ééngezinswoning, het toevoegen van een complementaire functie en het oprichten van een carport en één extra autostaanplaats te Max Hermanlei 33, aangevraagd door Luc Fransen: vergunning met voorwaarden.
 • Het bouwen van een groepsproject met 10 woningen opgericht door een sociale woningmaatschappij te Wipstraat 62 tot 74 en 80 tot 84, aangevraagd door ARRO: vergunning met voorwaarden.
 • Het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, het verwijderen van overkapping boven het zwembad en het aanleggen van een terras te Baillet-Latourlei 28, aangevraagd door Hans Hooyberghs: vergunning.
 • Het vellen van een den te Hensbergelei 56, aangevraagd door Boonen Ive: vergunning met voorwaarden.
 • Het vellen van een spar te Stuiversvelden 150, aangevraagd door Lameir Karin: vergunning met voorwaarden.
 • Het vellen van 3 berkenbomen te Prins Kavellei 33, aangevraagd door Serge De Groof: vergunning met voorwaarden.
 • Het verbouwen en vergroten van een aaneengesloten ééngezinswoning te Augustijnslei 111, aangevraagd door DDL Construct Bvba: vergunning.
 • Het vellen van een eik en een kastanjeboom te Hanendreef 150, aangevraagd door Martens Leen: vergunning met voorwaarden.