vergunningen verleend door college op 6/5/2019

• Melding voor de exploitatie van een distributiecabine ter hoogte van Prins Albertlei ZN, aangevraagd door Fluvius System Operator: Aktename.

• Melding voor het uitvoeren van interne stabiliteitswerken ter hoogte van Bredabaan 242, aangevraagd door Peter Tyberghien: Aktename.

• Het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 6 woongelegenheden en 2 carports met 7 autostaanplaatsen te Donksesteenweg 87, aangevraagd door Mi Kyung Park: vergunning met voorwaarden.

• Het verbouwen en uitbreiden van de woning en het bouwen van een carport te Paulusstraat 20, aangevraagd door Britt Aerts: vergunning.

• Het uitbreiden van een ééngezinswoning en het isoleren en afwerken van de gevels met sierpleister te Schout De Moorstraat 9, aangevraagd door Nancy Van Dyck: vergunning met voorwaarden.

• Het bouwen van een weekendverblijf te Sneeuwbesdreef 15, aangevraagd door Ellen Van den Broeck: vergunning met voorwaarden.

• Het slopen van een woning en het bouwen van een nieuwe ééngezinswoning te Schagendreef 7, aangevraagd door Peter De Feyter: vergunning met voorwaarden.

• Het uitbreiden van de woning te Oudstrijderslei 59, aangevraagd door Christian Clement: vergunning.

• Het vellen van 2 eiken te Klaverheide 106, aangevraagd door Stefan Lisette Snepvangers: vergunning met voorwaarden.

• Het verbouwen en vergroten van de kleedkamers te Turfaard 1 en 3, aangevraagd door Jan Jambon: vergunning.

• Het slopen van de achterbouw te Leeuwerikenlaan 8, aangevraagd door Henri Keppens: vergunning.

• Het vellen van bomen te Ploegsebaan 68, aangevraagd door Leo Modest Nijsmans: vergunning met voorwaarden.

• Het vellen van 5 bomen te Molenheide 37, aangevraagd door Alex Possemiers: vergunning met voorwaarden.

• Het vellen van 1 den en het regulariseren van een reeds omgevallen den op het perceel te du Boislei 5, aangevraagd door Joseph Augustyns: vergunning met voorwaarden.

• Het vellen van een dennenboom en het regulariseren van een reeds omgewaaide den te Van de Wiellei 120, aangevraagd door René Clément Rampaert: vergunning met voorwaarden.

• Het vellen van een paardenkastanje te Leopoldslei 118, aangevraagd door Hugo Heyrman: vergunning.