vergunningen verleend door college op 8/4/2019

  • Melding voor het exploiteren van een bronbemaling ter hoogte van Bisschoppenhoflei 28, aangevraagd door Stefanus Vermeulen: Aktename.
  • Melding voor het exploiteren van een bronbemaling ter hoogte van Max Hermanlei 14, aangevraagd door Liliane Hubertina Vanbussel: Aktename.
  • Het uitbreiden van een ééngezinswoning en regularisatie van het overdekte terras te Ternincklei 12, aangevraagd door Joachim Goffin: vergunning.
  • Het regulariseren van tijdelijke containers voor een ambulancepost en een carport, aangevraagd door Joost Baert: vergunning met voorwaarden.
  • Het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een meergezinswoning met 5 woongelegenheden en twee bijgebouwen met 5 garages en een fiets- en vuilnisberging te Augustijnslei 167, aangevraagd door Herman Vleugels: vergunning met voorwaarden.
  • Het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning te Rustoordlei 6, aangevraagd door Albert Ceyssens: vergunning.
  • Het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning te Hoge Weg 12, aangevraagd door Luc Wittocx: vergunning met voorwaarden.
  • Het verbouwen en vergroten van een vrijstaande ééngezinswoning met een garage in de zijtuinstrook, aangevraagd door Bart Kenis: vergunning.
  • Het bouwen van een carport te Klaverheide 61, aangevraagd door Karl de Bruyn: vergunning.
  • Het verbouwen en uitbreiden van de woning te Hemelakkers 28, aangevraagd door Marc Gijsbrechts: vergunning.