vergunningen verleend door college op 8/6/2020

• Het uitbreiden van de school, het bouwen van een fietsenstalling, het bouwen van een buitenberging en het rooien van bomen te Bredabaan 479 en Vagevuurvelden 105, aangevraagd door Onderwijsinrichtingen Zusters Der Chistelijke Scholen Noord-Kempen VZW: vergunning met voorwaarden.

• Het regulariseren van een opsplitsing van een eengezinswoning naar een meergezinswoning met twee woonentiteiten te de Borrekenslei 27, aangevraagd door Tim Van Loon: vergunning.

• Het verbouwen en vergroten van de woning te Hoge Kaart 19, aangevraagd door Emma Van Look en Stijn Boden: vergunning.

• Het wijzigen van garage naar carport te Lage Kaart 602, aangevraagd door Hussien Abd El Shafy: vergunning.

• Het bouwen van een luifel voor een overdekte speelplaats tussen g41 en g42 te Ruiterijschool8, aangevraagd door Patrick Hennes: vergunning.

• Het verbouwen en uitbreiden van een aaneengesloten eengezinswoning te Veldstraat 143, aangevraagd door Carolien Sterckx: vergunning.

• Het verbouwen en vergroten van een aaneengesloten eengezinswoning te de Borrekenslei 194, aangevraagd door Paul De Decker: vergunning met voorwaarden.

• Het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het regulariseren van een uitbreiding van de garage te Miksebeekstraat 84, aangevraagd door Herbert Van Hees en Twiggy De Waegeneere: vergunning.

• Het vellen van 2 Amerikaanse eiken te Lage Kaart 508A, aangevraagd door Stepanciuc Vasile: vergunning.

• Het vellen van 2 eiken te Korenlaan 5, aangevraagd door Depuydt Sarina: vergunning met voorwaarden.

• Het plaatsen van een publiciteitszuil te Augustijnslsi 52 A, B en C, aangevraagd door Delen Private Bank NV: vergunning.

• Het regulariseren van een verbindingspad en het bouwen van een fietsenstalling te Bredabaan 1157 en de Beelenlei 5, aangevraagd door gemeente Brasschaat: vergunning.

• Het vellen van 7 bomen te Louislei 40, aangevraagd door Tom Berckmoes: vergunning met voorwaarden.

• Het vellen van een dode wilg te Donksesteenweg 211, aangevraagd door Baeyens Lize: vergunning met voorwaarden.

• Het vellen van 2 coniferen te Sint Antoniuslei 83, aangevraagd door Schroeyers Annelies: vergunning met voorwaarden.

• Het vellen van 11 bomen te Kapelsesteenweg 126-128, aangevraagd door Nauwelaerts Dimitri: vergunning met voorwaarden.

• Het bouwen van een eengezinswoning en garage met berging te Lage Kaart 397, aangevraagd door Jan Monballuy en Marijke De praetere: vergunning.