bevraging infrastructuur Gemeentepark

De gemeente wil bestaande infrastructuur in het Gemeentepark optimaliseren. Het gaat om de Ruiterhal (Azalealaan 6) en het Louis de Winterstadion (Hemeldreef 9).

De parking naast de Ruiterhal en de conciërgewoning aan de Azalealaan 4 kunnen eventueel mee (aangepakt) betrokken worden. Daarom hebben we als gemeente een bevraging opgesteld om informatie te verzamelen die ons kan helpen om private partijen aan te trekken die interesse hebben om de bestaande infrastructuur te vernieuwen of nieuw leven in te blazen. Dan denken we vooral aan accomodaties voor sport, cultuur en vrijetijdbeleving.

We vragen dus aan deze private partijen om concrete ontwikkelingsvoorstellen te doen. Op basis van de voorstellen die we ontvangen, wordt in de toekomst een formele toekenningsprocedure georganiseerd waarbij het project gerealiseerd kan worden samen met een private partner (eventueel in een PPS structuur).

Mocht je interesse hebben, aarzel dan niet en vul de vragenlijst (zie bevragingsdocument) in en stuur je voorstel van aanpak met minimale schets uiterlijk op 29 november 2019 om 11 uur, aan de gemeente Brasschaat (tav afdeling administratie patrimoniumbeheer), Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat.

We voorzien nog een infomoment op woensdag 6 november 2019 om 18 uur in zaal Ruiterhal, Azalealaan 6 in het Gemeentepark van Brasschaat. Geïnteresseerden dienen zich hiervoor voorafgaand in te schrijven