Brasschaat gaat voor nul verkeersdoden

Nul verkeersdoden, dat is de ambitie van de gemeente Brasschaat. De gemeente en Lokale Politie Brasschaat zetten daarom op dinsdag 10 november 2020, hun handtekening onder het SAVE-charter.

SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. Daarmee engageert Brasschaat zich als 124e Vlaamse gemeente om zich actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid. De ondertekening is de eerste stap in het begeleidingstraject van het project Verkeersveilige Gemeente van de provincie Antwerpen dat streeft naar nul verkeersdoden.

In dit begeleidingstraject werkt de gemeente aan de vijf pijlers van verkeersveiligheid: beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en evaluatie en monitoring. Met de ondertekening van het SAVE-charter, een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), gaat de gemeente de strijd aan tegen verkeersonveiligheid opdat er geen (jonge) verkeersslachteroffers meer zouden vallen.

Barbara Cloet, korpschef Lokale Politie Braschaat:“Verkeersveiligheid is voor onze politiezone een absolute topprioriteit. Onze focus ligt daarbij vooral op jonge en zwakke weggebruikers. Onze medewerkers dragen elke dag opnieuw hun steentje bij aan veilige schoolomgevingen en veilige routes naar onze scholen. Daarnaast bieden we een gevarieerd aanbod aan verkeerspreventieprojecten aan scholen en zetten we in op handhaving. Samen met onze partners zorgen we voor een verkeersveilig Brasschaat voor iedereen.”

Philip Cools, waarnemend burgemeester:“Met de ondertekening van het SAVE-charter werken we verder aan een verkeersveilige gemeente. Het coachingtraject dat wordt opgestart zal er zeker toe bijdragen dat we onze ambitie “nul verkeersdoden” kunnen waarmaken."

Aansluitend aan de ondertekening van het SAVE-charter vond vandaag het eerste coachingsgesprek Verkeersveilige gemeente plaats waarbij Brasschaat een concreet actieplan voor de vijf pijlers opmaakt.

“Deze legislatuur gaan we voluit voor verkeersveiligheid”, vertelt Goele Fonteyn, schepen mobiliteit, “Vorig jaar sloegen de gemeente Brasschaat en politie reeds de handen in elkaar om verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen met de VIB-campagne (Verkeersveilig In Brasschaat, Very Important Brasschatenaar) en de digitale bevraging Route2School. Daarbij zetten we vooral in op onze jongste VIB’s door elke schoolomgeving de nodige VIB-aandacht te geven. Schooltoegangen worden letterlijk in de verf gezet door groene zebrapaden en we trachten knelpunten op fietsroutes weg te werken. In 2021 starten we met de opmaak van een geheel nieuw mobiliteitsplan. We zijn dit jaar ook gestart met wijkgerichte mobiliteitsworkshops, waarbij bewoners samen met ons mee nadenken over oplossingen om hun wijk verkeersveiliger te maken. Met het actieplan dat we vandaag opmaken, hebben we de ideale kapstok in handen om alle maatregelen die we vandaag al nemen, verder uit te werken en te verbeteren.”

De ondersteunende partners bij de opmaak van dat actieplan zijn de provincie Antwerpen, OVK, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Federale Diensten van de Gouverneur (FDG). Voor de effectieve uitvoering van het actieplan krijgt de gemeente ondersteuning van de provincie Antwerpen, OVK en FDG.