Brasschaat stuurt verkeersmaatregelen ikv vaccinatiecentrum bij

Sinds 2 maart geldt er een circulatieplan in een deel van de wijk Bethanie door de inrichting van het vaccinatiecentrum. Dit plan werd geëvalueerd en bijgestuurd. 

Sinds 2 maart geldt er een circulatieplan in een deel van de wijk Bethanie ten gevolge van de inrichting van het vaccinatiecentrum op de Licht Vliegwezenlaan in Brasschaat. Het circulatieplan moet ervoor zorgen dat de verkeersleefbaarheid en -veiligheid van bewoners en schoolgaande jeugd in de wijk gegarandeerd blijft.

Nu het circulatieplan enkele weken van kracht is, werd een eerste evaluatie gehouden. Daaruit blijkt o.a. dat

  • de verkeersintensiteit op de Lage Kaart is toegenomen;
  • de handelaars een verminderde bereikbaarheid ervaren met omzetverlies tot gevolg;
  • het verkeer in de woonwijk dan weer sterk gedaald is wat als positief ervaren wordt door de omwonenden.

Daarom zal het gemeentebestuur nu een extra inspanning leveren naar de handelaars toe. De bestaande signalisatie wordt uitgebreid met borden die aangeven dat lokale handelaars bereikbaar zijn. De borden zullen ook gepersonaliseerd worden. Verder zal ook een communicatie opgezet worden in samenwerking met onze dienst Lokaal Ondernemen om het lokaal winkelen in de wijk te promoten. Er zijn ook verdere besprekingen met de lokale ondernemers om te kijken welke financiële compensaties er mogelijk nog kunnen volgen.

HANDELAARS VAN DE WIJK BETHANIE BLIJVEN TE ALLEN TIJDE BEREIKBAAR!

Het is niet aangewezen om nu het circulatieplan te wijzigen. Bovendien worden dan de initiële doelstellingen zwaar onder druk gezet en is er een zeer sterk verhoogd risico op verkeersongevallen. Een nieuwe evaluatie volgt in juni 2021.