Brasschaatse wijken spelen petanque

De wijken Kaart, Mariaburg, Centrum, Vriesdonk, Bethanië, Maria-ter-Heide en Driehoek kampen tegen elkaar tijdens het jaarlijkse petanquetornooi op zondag 7 juli.

Het interwijken petanquetornooi wordt georganiseerd op de velden van Petanque Club Hemelhof in het gemeentepark van Brasschaat om 13.30 uur. Elke ploeg bestaat uit 3 personen. Inschrijven kan tot 21 juni bij de wijkverantwoordelijke of bij Mon Gruythuysen.
Elke winnende ploeg van een wijk ontvangt een mooie trofee. Een gezellige dag voor alle deelnemers gegarandeerd!

meer info
sportdienst Brasschaat | T 03 650 03 30 | sport@brasschaat.be