Het Gemeentepark gezond en veilig houden

Het Gemeentepark van Brasschaat is ons dierbare bezit. Daarom dragen we er zorg voor en onderhouden het goed. Zo genieten er nog vele generaties van. Eind deze week gebeuren daarom enkele ingrepen tussen de boogbrug en het kasteel.

Oude en versleten bomen

Bij een najaarsstorm werden vele bomen geveld of werden erg beschadigd. Deze bomen zijn potentieel gevaarlijk bij stormweer en moeten we verwijderen. In het bosbeheer willen we hier een verjonging realiseren van het bosbestand dat vooral bestaat uit Amerikaanse eik. We voorzien in een meer streekeigen bosbeplanting waardoor we de biodiversiteit op deze plek zullen verhogen. In bossen is een gradatie van leeftijd van het bosbestand en het voorzien van tijdelijke open plekken een mooie kans voor natuurontwikkeling.

Snel verwijderen = veilig Park

In verschillende fases worden deze bomen verwijderd. Zo maken we het Park een stuk veiliger. Later komen op diezelfde plekken nieuwe exemplaren.

Nieuwe aanplant

Alle bomen worden zeker vervangen. Het plan van aanpak gebeurt in overleg met de aannemer, de kwekerij die de bomen levert en de subsidiërende overheid.