kerstmis ook voor kansarmen in 2019

In Brasschaat leven helaas ook mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.

De actie “KERSTMIS OOK VOOR KANSARMEN 2019” wil deze mensen in Brasschaat bereiken.
Deze actie bestaat al 21 jaar en is gestart door de vereniging Hoge Akkersbloei V.Z.W. (H.A.B.)
De vereniging H.A.B werkt hiervoor samen met Kabas (VZW Netwerk Kansarmoede Brasschaat) en verschillende middenstanders van de wijk Kaart. Jaarlijks rond kerstmis leveren zij etenswaren aan Kabas. Kabas kan hiermee een 60 à 65 gezinnen voorzien van een kerstpakket. Elke schenking, hoe klein ook, is een grote steun voor deze actie! Wil je deze actie mee steunen? Dat kan door een gift te doen op het speciaal rekeningnummer:

H.A.B. vzw Brasschaat
BIC CODE : KREDBEBB
IBAN: BE90 7430 4301 1632
Met de vermelding “ Kerst voor kansarmen 2019”.

meer info

Hoge Akkersbloei vzw
T 03 652 08 69