Kiosk Maria-ter-Heide dan toch hersteld

Het gemeentebestuur heeft dan toch beslist de kiosk aan het dienstencentrum te herstellen en de nodige financiële middelen ervoor vrij te maken.

Samen met het KTA en de beschutte werkplaats Noordheuvel krijgt de kiosk nu dus haar opknapbeurt.

Verder bekijkt de gemeente of een natuurlijk afdak aangelegd kan worden zoals bijvoorbeeld de dakplatanen aan de petanquebaan. Op die manier kunnen ook rolstoelpatiënten en ouderen met een rollator hier een schaduwplekje vinden en genieten van het uitzicht op de kiosk.

De werken zijn ondertussen gestart en duren nog ongeveer tot einde april.