Kom jij in aanmerking voor een toelage sportinfrastructuur?

De gemeente Brasschaat verleent in de periode 2020-2025 buitengewone infrastructuurtoelagen. 
Lees er alles over.

De toelage geldt voor de (her)aanleg van sportvelden, of voor de bouw/verbouwing van sportinfrastructuur van sportclubs gelegen op het grondgebied van Brasschaat, hetzij op basis van hun eigendomsrecht, hetzij op basis van één of andere vorm van gebruiksrecht.

Als jouw vereniging een toelage wenst aan te vragen voor werkzaamheden die gepland worden in 2019, kan je hiervoor een aanvraag indienen. Omwille van de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 is dit jaar de indieningsdatum uitzonderlijk verzet naar 15 augustus.

Lees hier het toelagereglement 2019-2025.

Download hier het aanvraagformulier.