maatregelen mbt lopende omgevingsvergunningen

De Vlaamse Regering heeft door de coronacrisis op 24 maart ook maatregelen getroffen voor de lopende omgevingsvergunningen.

Het gaat voornamelijk om:

  • de lopende openbare onderzoeken zijn opgeschort op 24 maart en worden verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020 de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Deze maatregelen kunnen uiteraard gezien de situatie nog verlengd worden. We zullen dit dan uiteraard opnieuw communiceren. De tekst van het nooddecreet van de Vlaamse Regering vind je hier.

meer info
dienst ruimte en wonen | T 03 650 29 30 | ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Lees er hier alles over: