Openbaar onderzoek aangepaste parkeerverordening

Wanneer je aan de slag wil met een bouwproject, moet je rekening houden met enkele criteria zoals het voorzien van parkeerruimte. Er bestaan al normen voor, maar we werken nu aan duurzamere principes.

Wat is nieuw?

  • Op basis van locatie (aanwezige vervoersalternatieven, voorzieningen en publiek groen) kunnen de normen verschillen. We bakenen drie zones af.
  • We voegen de norm fietsen en buitenmaatse fietsen toe.
  • We bieden de mogelijkheid om deelwagens op te nemen in een project.
  • We maken geen onderscheid tussen één- of meergezinswoningen of sociale woningen. De grootte van de woningen vormt de basis.
  • Functies waarop geen normen zijn vastgelegd, behandelen we op maat. Op de website zullen we een mobiliteitsformulier voorzien dat als leidraad kan dienen.
  • Vrijstelling bij detailhandel onder de 100 m² in gesloten bebouwing.

De aangepaste parkeerverordening is nog niet van kracht. Er loopt van 16 januari tot en met 14 februari een openbaar onderzoek. Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis, Verhoevenlei 11, na afspraak bij de dienst Ruimte en Wonen. Of je kan het ontwerp inzien op brasschaat.be/parkeerverordening.

Reageren op het ontwerp doe je schriftelijk tot en met 14 februari en gericht aan het College van burgemeester en schepenen:

  • per mail aan info@brasschaat.be;
  • per aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat met vermelding Ontwerp parkeerverordening;
  • Afgeven na ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis, Verhoevenlei 11.