Opheffing captatieverbod

Gouverneur Cathy Berx besliste om het captatieverbod naar aanleiding van blauwalgen in de kanalen op te heffen in heel de provincie.

Naar aanleiding van zichtbare afname van blauwalggroei op de kanalen in onze provincie werden er verschillende stalen genomen door De Vlaamse Waterweg.

Het microscopisch onderzoek van de stalen toont aan dat het microcystine gehalte (blauwalgen) laag genoeg is waardoor het niet langer noodzakelijk is om het geldende verbod, om in de drijflaag van blauwalgen en de omgeving ervan water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor het drenken van vee in de provincie Antwerpen, te behouden.

De gouverneur kondigde eerder een captatieverbod aan ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte van enkele weken geleden. Dat besluit is dus niet meer geldig.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via