regelgeving betreffende koeltorens en het risico op veteranenziekte

Recent is in de Gentse kanaalzone legionellose uitgebroken. 32 mensen zijn ziek geworden, waarvan er 2 helaas zijn overleden.

De besmettingsbron van deze uitbraak is hoogst waarschijnlijk een koeltoren. Naar aanleiding van deze uitbraak willen we je herinneren aan de regelgeving die bestaat om risico's van koeltorens voor de volksgezondheid te beperken.

Kort samengevat staat er in de regelgeving dat elk bedrijf zijn koeltorens moet melden aan de overheid, en een risicoanalyse en beheersplan van zijn installatie moet opstellen en uitvoeren. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de exploitant van de koeltoren, die alleen met goed onderhoud en opvolging ervoor kan instaan dat zijn installatie dagdagelijks veilig gebruikt wordt.

De regelgeving vind je hier.