snoei regelmatig je hagen indien ze grenzen aan de openbare weg

We ontvangen regelmatig meldingen en klachten van weggebruikers die gehinderd worden door overhangend groen (bomen, hagen of andere beplantingen) van privé-eigendommen.

Wij ontvangen regelmatig meldingen en klachten van weggebruikers die gehinderd worden door overhangend groen (bomen, hagen of andere beplantingen) van privé-eigendommen. Wij zetten graag nog eens een aantal zaken voor jou op een rijtje.

  • De gemeentelijke politieverordening bepaalt dat hagen, bomen en beplantingen die grenzen aan het openbaar domein, altijd het voetpad, het fietspad en de rijweg volledig vrij moeten laten.
  • Boven de rijbaan moet een vrije ruimte van minstens 5 m gerespecteerd worden, boven voet- en fietspaden een ruimte van minstens 2,25 m. Bovendien mogen hagen en beplantingen op hoeken van straten niet hoger worden dan 1,20 m in functie van de verkeersveiligheid/zichtbaarheid.
  • Om klachten te vermijden is een regelmatige snoeibeurt van je haag of andere beplantingen in je voortuin dus aangewezen.

meldingen overhangend groen

Meldingen van over- of laaghangende takken van bomen of beplantingen op privé-percelen waarbij er hinder is op het openbaar domein, kunnen doorgegeven worden via onze digitaal loket. Belangrijk is om goed te vermelden waar het probleem zich precies situeert, zodat we de juiste eigenaar kunnen contacteren.

Maar het staat het je vrij om zelf even aan te bellen bij de mensen om hen op de hoogte te brengen van de ervaren hinder. Dit geeft uiteraard het snelste resultaat
Meldingen en klachten over bomen of beplantingen op het openbaar domein mogen eveneens worden doorgegeven.

Let op: het is niet toegestaan om zelf te snoeien aan bomen of beplantingen van het gemeentebestuur.