Sportoase Elshout behoudt lage prijzen ondanks gestegen energie- en personeelskosten

Tijdelijke aanpassing openingsuren recreatiebad om extreem toegenomen uitbatingskosten op te vangen

Met een weldoordacht plan zorgt Sportoase ervoor dat de prijzen van tickets en abonnementen voor gebruikers van Sportoase Elshout niet stijgen. Tegelijk wordt de uitbater van het zwem- en sportcomplex geconfronteerd met uitzonderlijk gestegen energiekosten en personeelsuitgaven. Om dit niet te hoeven doorrekenen aan de vele trouwe bezoekers van Sportoase werd beslist om het recreatiebad op weekdagen minder vroeg te openen, tijdens weekends en vakantiedagen blijven de openingsuren behouden.

Concreet zal vanaf maandag 9 januari het recreatiebad op 4 van de 5 weekdagen openen van 16u tot 21u en op woensdag van 13 tot 21u, tijdens de weekends blijft het recreatiegedeelte beschikbaar van 8 tot 18u, op vakantiedagen van 8 tot 22u. “Meer dan 90% van onze bezoekers gebruikt het recreatiebad in de latere namiddag, ’s avonds, op woensdagen en weekenddagen, door de huidige extreme kostenstijgingen worden we gedwongen om pragmatische en kostenbewuste keuzes te maken zodat we enerzijds het school-, club- en baantjeszwemmen onverminderd kunnen blijven aanbieden en anderzijds geen extreme kosten moeten doorrekenen” legt Michaël Schouwaerts, Algemeen Directeur van Groep Sportoase uit. “De energie- en personeelskost zijn 2 van onze 3 grootste kosten en in de huidige uitzonderlijke omstandigheden hebben we die keuze gemaakt die alles beschikbaar houdt op een betaalbare manier. Ons uitgebreid plan van aanpak is erop gericht om alle activiteiten en dienstverlening blijvend aan te bieden op dagelijkse basis. Het gaat om een tijdelijke maatregel die we op korte termijn opvolgen en driemaandelijks evalueren, wanneer de energiemarkt opnieuw stabiliseert kunnen we het aanbod opnieuw verbreden.”

Bij Sportoase is men zich terdege bewust van de maatschappelijke rol die haar sport- en zweminfrastructuur heeft, met uitzondering van de aanpassing in openingsuren voor het recreatiebad blijft daarom de beschikbaarheid van de andere activiteiten zoals instructiebad, sportbad, school- en clubzwemmen, de zwemschool en de fitness onveranderd en dus geopend tussen 8 en 22u gedurende week en van 8 tot 18u in het weekend. In zeer specifieke omstandigheden zoals voor scholen, groepen of tijdens uitzonderlijke momenten zoals lokale studiedagen kan op afspraak bekeken worden om het recreatie zwembad ook op andere momenten te openen.

De maatregelen die Sportoase neemt zijn ruimer dan enkel de tijdelijke aanpassing voor het recreatiebad, zo neemt de groep ook structurele initiatieven naar energieverbruik, duurzame eigen energieopwekking en wordt er verder onderhandeld met energieleveranciers in functie van de optimalisatie van de energietarieven.

In overleg met de betrokken gemeentebesturen geldt de tijdelijke maatregel ook in de recreatieve zwembaden van Groep Sportoase in Antwerpen (Groot Schijn), Roeselare, Oudenaarde en Leuven, in andere locaties worden nog gesprekken gevoerd over het plan van aanpak en de verschillende mogelijkheden in functie van een optimale aanpak in uitdagende omstandigheden.