Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert een enquête in onze gemeente.

In de loop van de volgende weken en maanden houdt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) bij een aantal geselecteerde huishoudens uit onze gemeente.

Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werk en inkomens. Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België, zoals het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coördineert dit op Europees niveau via Eurostat.

De huishoudens, geselecteerd uit het Rijksregister, worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur hen contacteert om een tijdstip af te spreken waarop het telefonische interview kan worden afgenomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd. Deze enquête heeft als voornaamste doelstelling indicatoren te bekomen om het sociale beleid mee te helpen evalueren en plannen. Wij nodigen de geselecteerde huishoudens dan ook uit om hun volledige medewerking hieraan te verlenen.

meer info
FOD Economie | T 0800 120 33 | 
Statbel | silc@economie.fgov.behttps://statbel.fgov.be/silc