Stel je kandidaat voor de nieuwe ondernemersraad

De gemeente wil lokale ondernemers een stem geven en richt daarom de ondernemersraad op. Met de oprichting van deze raad willen we het ondernemersklimaat in Brasschaat verbeteren door ondernemers het gemeentebestuur te adviseren.

De ondernemersraad bestaat uit een afgevaardigde van de dienst ondernemen en toerisme, de schepen, de afgevaardigden van de Brasschaatse winkeliersverenigingen en een boeiende mix van lokale ondernemers en experten (in totaal maximaal 20 leden). Hiervoor zijn we nog op zoek naar geïnteresseerden die de lokale ondernemers van Brasschaat willen vertegenwoordigen in deze raad. De experts moeten gelinkt zijn aan een ondernemende of commerciële functie uit verschillende domeinen zoals horeca, toerisme, detailhandel, kmo's, ...

Wat is de taak van de ondernemersraad?

  • Bespreken, evalueren en geven van advies over dossiers met een brede gemeentelijke impact op de ondernemers. De adviesraad denkt mee na over doelstellingen en acties die tegemoet komen aan de noden en behoeften van de ondernemers.
  • Geven van advies over de werkingsprocessen van de gemeente, in het bijzonder hoe deze optimaler kunnen worden ingericht met het oog op een klantgerichte benadering van de lokale ondernemer.
  • Rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad over de thema’s en onderwerpen die ze bespreken.
  • Detecteren van nieuwe technologieën, trends, innovaties, … en proactieve voorstellen doen aan het college om het ondernemersklimaat in Brasschaat te versterken en te verbeteren.


Als vertegenwoordiger/expert in de ondernemersraad word je benoemd voor een periode van 3 jaar. De ondernemersraad komt vier keer per jaar samen. Indien nodig, kan er een extra adviesraad worden ingeroepen. Begin 2022 vindt de eerste vergadering plaats in de raadzaal, Verhoevenlei 11.

Heb je interesse? Neem dan zeker contact met ons op en stel je kandidaat. Bezorg ons je CV en een korte motivatie vóór dinsdag 30 november 2021 via kmo@brasschaat.be. Uit alle kandidaturen zal het schepencollege in samenwerking met de dienst ondernemen en toerisme een selectie maken.

Meer info
dienst ondernemen en toerisme | T 03 650 29 30 | kmo@brasschaat.be