toelatingsvoorwaarden voor LEZ strenger

Vanaf 1 januari 2020 worden de toelatingsvoorwaarden voor de lage-emissiezone strenger.  

De stad Antwerpen voert een grote campagne om automobilisten zo goed mogelijk te informeren en boetes te voorkomen. Alle inwoners van de Antwerpse randgemeenten krijgen daarom een bewonersbrief in de bus. Ook de inwoners van Brasschaat zullen zo'n brief ontvangen.

Hierin staan de belangrijkste regels van de LEZ opgesomd.