verboden op het ijs te komen

De vrieskou zorgt ervoor dat grachten, beken, waterlopen en vijvers stilaan dicht vriezen. Het is echter ten strengste verboden je op het ijs te begeven.

Ook op de retentiebekkens in de Frilinglei en Baillet-Latourlei mag je niet komen.

Schaatsen en/of het ijs betreden, is dus te allen tijde verboden.