verhoogde waakzaamheid Afrikaanse Varkenspest

Omwille van de dreiging van Afrikaanse Varkenspest vragen het Agentschap Natuur en Bos en Vogelbescherming Vlaanderen een verhoogde waakzaamheid van alle natuurgebruikers voor het aantreffen van kadavers, meer bepaald van everzwijnen.

Als je ergens een dood wild dier vindt, contacteer dan onmiddellijk het provinciale VOC. Let erop het kadaver niet aan te raken! Op www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest vind je meer informatie over deze dreiging.