Verkeersmaatregelen richting vaccinatiecentrum

Hier vind je alle info over de route naar het vaccinatiecentrum.

Binnenkort krijgen de eerste zorgverstrekkers en bewoners uit de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel hun prik tegen het coronavirus in het vaccinatiecentrum aan de Licht Vliegwezenlaan. Het verkeer van en naar het vaccinatiecentrum zal de komende maanden toenemen.

Om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid van bewoners en schoolgaande jeugd in wijk Bethanie te garanderen, nemen we vanaf 2 maart maatregelen om het verkeer richting vaccinatiecentrum uit de wijk te houden. De maatregelen maken dat ook bezoekers van het recyclagepark een andere route moeten volgen.

 

wijkcirculatieplan
Samen met verkeerspolitie werkten we een wijkcirculatieplan uit voor de periode dat het vaccinatiecentrum actief is.

Klik op de afbeelding onderaan om het plan te bekijken. We zetten de maatregelen graag voor jou op een rijtje:

  • algemene zone 30 voor de straten gelegen tussen Guyotdreef, Lage Kaart en Bethanielei
  • knip Bethanielei ter hoogte van Lage Kaart
  • knip Ploegsebaan ter hoogte van Lage Kaart
  • knip Zilverberkenlei ter hoogte van Ploegsebaan
  • éénrichtingsverkeer Zilverberkenlei (tussen Lage Kaart en Ploegsebaan) en verplicht rechtsaf draaien
  • opheffen éénrichtingsverkeer Zilverberkenlei tussen Ploegsebaan en Bethanielei
  • Als de verkeersdrukte op de Lage Kaart te hoog wordt, overwegen we in een latere fase een parkeerverbod in te stellen op de Lage Kaart tussen Guyotdreef en Ploegsebaan. Dat verbetert de doorstroming en voorkomt mogelijke schade aan voertuigen. We onderzoeken nog extra parkeermogelijkheden.  
  • In de Ploegsebaan (vanaf Lage Kaart) en Licht Vliegwezenlaan komen fietssuggestiestroken om de fietsers een duidelijke plaats op de rijbaan te geven. Er komt een parkeerverbod in de Licht Vliegwezenlaan tot aan het vaccinatiecentrum.

IN MEI WORDT OOK DE VLIEGVELDLAAN PERMANENT OPENGESTELD, BEHALVE OP 18, 19 EN 20 MEI!

Er bestaat geen enkele mobiliteitsmaatregel die voor alle gebruikers optimaal is. Maar deze maatregelen brengen alvast meer rust in de wijk. Gemotoriseerd verkeer richting vaccinatiecentrum en recyclagepark is immers alleen nog mogelijk via ontsluitingswegen. Na invoering van de nieuwe wijkcirculatie monitoren we de situatie ter plaatse en sturen bij als het nodig is.

buurtbus
Er vallen door de omleiding 2 haltes van de buurtbus tijdelijk weg: halte in de Bethanielei en de halte op het einde van de Lage Kaart thv Ploegsebaan. 

Er komen tijdelijk 2 extra haltes:

  • Klaverheide in de richting van Mariaburg
  • Zilverberkenlei in de richting van Maria-ter-Heide

handelaars bereikbaar
Alle handelaars van de wijk Bethanie blijven te allen tijde bereikbaar. 

Nog vragen?
www.brasschaat.be/corona-vaccin | T 03 650 29 30