Volgende stap gezet in Masterplan Park

Ondertussen werd architectenbureau ‘Morgen Architectuur’ aangesteld om het project voor een nieuwe podiumzaal vorm te geven. In december wordt het definitieve ontwerp voorgesteld.

Onlangs werd een wedstrijd georganiseerd waar verschillende architectenbureaus aan konden deelnemen om de nieuwe podiumzaal te ontwerpen. Een deskundige jury oordeelde dat architectenbureau ‘Morgen Architectuur’ het beste ontwerp kon voorleggen en kreeg de aanstelling dus gegund. Het ontwerp werd beoordeeld op verschillende criteria zoals technieken en duurzaamheid, architecturale kwaliteit en inpassing in de omgeving, functionaliteit en belevingswaarden, financiële haalbaarheid enz.

Het gemeentebestuur werkt al even aan een Masterplan Gemeentepark waarbij de infrastructuur van het cultuurcentrum en het Louis De Winterstadion onderzocht wordt. De stabiliteitsproblemen van de Ruiterhal brengt het Masterplan in een stroomversnelling. De Ruiterhal is al enkele maanden gesloten. Het cultuurcentrum en externe organisatoren kunnen er geen gebruik meer van maken.

Om een snelle realisatie van de nieuwe podiumzaal mogelijk te maken wordt het Masterplan Gemeentepark gefaseerd aangepakt. De bouw van de podiumzaal wordt versneld uitgevoerd met als streefdatum begin 2023. In het voorjaar 2022 wordt de spantenstructuur hersteld en in het najaar starten dan de renovatiewerken. De aanpak van het stadion behoudt de oorspronkelijke planning met als streefdatum september 2024.

In december organiseren we waarschijnlijk een infodag om alle betrokken partners op de hoogte te brengen van het definitieve ontwerp en de volgende fases uit te leggen.