Wegverzakking Lage Kaart

Heel wat Brasschatenaren begrijpen niet waarom de herstelling van de Lage Kaart zo lang duurt. Dat willen we even verduidelijken.

Brasschaat telt drie belangrijke verkeersassen. Op de eerste, de Miksebaan, zijn geplande nutswerken aan de gang die de nodige hinder met zich meebrengen. De tweede, de Bredabaan, krijgt momenteel meer verkeer te verwerken door de vele burgers op weg naar het vaccinatiecentrum. Dat de derde, de Lage Kaart, door een onvoorziene wegverzakking afgesloten moest worden, kunnen we dus missen als kiespijn. Het totaal zorgt voor een moeizame afwikkeling van al die verkeersstromen.

Een wegverzakking herstellen is geen lamp vervangen

Dat de herstelling van de Lage Kaart dan lang duurt, stuit op onbegrip. “Er is daar geen beweging!” of “Wanneer starten ze nu eindelijk met die herstelling?” lezen we op sociale media. Dat klopt enigszins. Noodzakelijke voorbereidingen geven de neutrale toeschouwer de indruk dat we niets aan het doen zijn.

Een wegverzakking komt altijd onverwacht. Als het voorvalt, kan je pas op het moment zelf beginnen plannen. Want een wegverzakking herstellen is geen lamp vervangen natuurlijk.

Een versleten inspectieput veroorzaakte de wegverzakking. De wanden waren niet meer bestand tegen de hoge druk van het grondwater en de belasting van de rijbaan. Insijpeling van water nam zo het zand onder de rijbaan mee met de verzakking tot gevolg. Een nieuwe put uit beton vervaardigen is maatwerk, met een minimale leveringstermijn en uitdrogingstijd van vier weken.

Een tweede tijdrovende bezigheid is het grondwaterpeil naar beneden halen om de herstellingen mogelijk te maken. Twee zware pompen draaiden een drietal weken dag en nacht om het grondwater tot 3,5 meter diep weg te pompen.

De voorbereidingen zijn nu achter de rug. De eigenlijke herstelling is gestart en neemt een viertal weken in beslag. We vragen iedereen nog even geduld te hebben en zich te blijven houden aan de tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen.