werken De Caterslei

Update: straat gedurende een maand afgesloten voor doorgaand verkeer

update (30 december 2020)

Voor een vlot en veilig verloop van de werken wordt de volledige De Caterslei afgesloten voor doorgaand verkeer van 4 januari tot ongeveer 5 februari, afhankelijk van de weersomstandigheden. Hulpdiensten, bewoners en huisvuilophalers hebben in deze periode wel steeds toegang tot de straat.

 

In de Caterslei starten op 7 december werken aan de nutsvoorzieningen (water, aardgas en elektriciteit).

De werken vinden plaats aan de oneven zijde. Het voetpad, berm en een deel van de rijbaan worden ingenomen. Voertuigen kunnen passeren via een versmalde rijstrook.