werken Pidpa op Elshoutbaan (Schoten)

Vanaf woensdag 14 augustus starten Pidpa en Fluvius met werken langs de Elshoutbaan (N121) in Schoten. Daarbij zal wat verkeershinder zijn.

Vanaf woensdag 14 augustus starten Pidpa en Fluvius met de onderhouds- en vernieuwingswerken aan de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit en telecom) langs de Elshoutbaan in Schoten. Hierbij vervangt Fluvius onder meer de oude elektriciteits- en gasmeters door nieuwe digitale meters.

Onderaan dit bericht kan je de volledig infobrochure vinden

Pidpa is uw contactpersoon tijdens de werken voor alle vragen en opmerkingen.
Tijdens de werken kan je met vragen terecht bij Joke Anthonissen.
M leidingenprojecten@pidpa.be
T 03 259 42 48

Waar?
De werken worden uitgevoerd vanaf het kruispunt met de Brechtsebaan (t.h.v. Elshoutbaan 3) tot vóór de brug over de E19 (t.h.v. Elshoutbaan 249). De nutsvoorzieningen worden onder het bestaande betonnen fietspad geplaatst, maar er zal ook hinder zijn op de rijweg.

Tijdens de werken worden alle zijstraten van de Elshoutbaan, die in de werfzone liggen, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
De opritten van bewoners blijven bereikbaar, uitgezonderd wanneer er ter hoogte van de oprit gewerkt wordt. Woont u in de werfzone, dan zal uw stroom-, water- en/of gastoevoer soms tijdelijk onderbroken worden. U wordt hierover steeds op de hoogte gebracht. Via briefkaarten houden we u verder op de hoogte van de werken. Wanneer uw woning op het nieuwe net wordt aangesloten, wordt ook uw binneninstallatie aangepast. Onze aannemer heeft dan toegang nodig tot de meters. Hiervoor maken we tijdig een afspraak met u.

Fase 01: uitbraak fietspad en start aanleg leidingen kant Brechtsebaan

Fase 01: uitbraak fietspad en start aanleg leidingen kant Brechtsebaan

14 augustus - 30 augustus

Gemotoriseerde voertuigen
Enkelrichting naar Schoten en omleiding.

De Lijn
Een omleiding wordt voorzien via de Molenbaan. Volgende haltes richting Brasschaat worden niet bediend: Schoten Molenbaan, Schoten Fortbaan, Schoten Wildhof en Schoten Dennenweg.

Fase 02: Verdere aanleg hoofdleidingen

Fase 02: Verdere aanleg hoofdleidingen

30 augustus - 11 oktober

Gemotoriseerde voertuigen
Beurtelings verkeer met mobiele lichten.

De Lijn
Geen omleiding.

Fase 03: Overkoppelen huisaansluitingen en koppeling op bestaand net

Fase 03: Overkoppelen huisaansluitingen en koppeling op bestaand net

14 oktober - 15 november

Gemotoriseerde voertuigen
Rijweg vrij.

De Lijn
Geen omleiding.

Fase 04: Herstel fietspad

Fase 04: Herstel fietspad

28 oktober - 22 november

Gemotoriseerde voertuigen
Enkelrichting naar Brasschaat en omleiding.

De Lijn
Dezelfde omleiding van de andere voertuigen. Volgende haltes richting Schoten worden niet bediend: Schoten Denneweg, Brasschaat Sportcentrum, Brasschaat Elshoutbaan en Brasschaat Kerk Miksebaan.

Fase 05: Aanwerken opritten

Fase 05: Aanwerken opritten

22 november - 06 december

Gemotoriseerde voertuigen
Rijweg vrij (lokaal beperkte inname).

De Lijn
Geen omleiding.