nieuws

Help in de zorg!

zorgzorg

Door de coronacrisis zijn er handen tekort in de zorg- en welzijnssector. Wil je echt een verschil maken?

Rup kernversterking: einde consultatieronde

kernversterking einde consultatierondekernversterking einde consultatieronde

Tussen 20 aug en 19 okt nodigde de gemeente jou als inwoner uit om jouw vragen, opmerkingen en bezwaren te geven op het ontwerp van het Rup* waarin staat waar handel mogelijk is, welk type handel en hoe woongebieden verder zullen verdicht worden en waar niet. Die consultatieronde is nu ten einde. 

nieuwe bomen voor Berrélei

bomen Berréleibomen Berrélei

Het gemeentebestuur neemt momenteel de Berrélei onder handen. De nutsvoorzieningen zijn aan vervanging toe en de ganse straat tussen Brechtsebaan en Durentijdlei wordt heraangelegd.

Energieke krant

lamplamp

Nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen op vlak van klimaat en energie?