servitudeweg De Wandeleerlei - Donksesteenweg

Dit verzoekschrift werd ingediend op basis van art. 13, §3 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019. De vaststelling door de gemeenteraad van een 30-jarig gebruik door het publiek heeft van rechtswege de vestiging van een publiek recht van doorgang tot gevolg.

Dit verzoekschrift zal worden behandeld op de gemeenteraad.

De desbetreffende documenten kan je hieronder raadplegen of kunnen na afspraak worden ingekeken aan de balie van Ruimte & wonen.

MAAK HIER JE AFSPRAAK

Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen van 2 mei tot en met 31 mei 2022 worden ingediend.

DIEN HIER JE BEZWAAR OF OPMERKING IN

Analoge opmerkingen of bezwaren kunnen per aangetekende brief ofwel na ontvangstbewijs afgegeven worden in het Gemeentehuis (Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat) met duidelijke vermelding ‘verzoekschrift aan de gemeenteraad tot erkenning 30-jarig publiek gebruik van servitudewegenis tussen De Wandeleerlei en Donksesteenweg'. 
 

Verzoekschrift

Getuigenverklaringen