asfalteringswerken Bredabaan richting Gooreind

Vanaf donderdag 8 oktober 2020 wordt het wegdek van de Bredabaan (N1) vernieuwd tussen Brasschaat (Texacostation) en Wuustwezel. De werken zullen ongeveer drie weken duren. Tijdens deze periode is de Bredabaan volledig afgesloten en moet doorgaand verkeer een omleiding volgen via Achterbroek (Kalmthout).

vernieuwing wegdek
De afgelopen twee jaar werd langs de Bredabaan tussen de Essensteenweg en Gooreind centrum de riolering vernieuwd en werden er veilige, vrijliggende fietspaden aangelegd. Die werkzaamheden lopen nu op hun einde en zullen tegen eind september volledig klaar zijn. Aansluitend zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook het wegdek van de Bredabaan grondig vernieuwen. Daarmee steekt de volledige weginfrastructuur binnenkort in een nieuw kleedje en kan de Bredabaan er weer een tijd tegenaan.

werken in vier fasen
De werfzone voor de vernieuwing van het wegdek situeert zich tussen het einde van de zone 50 (thv Bredabaan nr. 617) in Wuustwezel en het kruispunt met de Essensteenweg/Sint-Jobsesteenweg (N117) in Maria-ter-heide. Dat komt overeen met een afstand van bijna 8 kilometer. De werken starten vanaf dinsdag 6 oktober 2020 en zullen ongeveer drie weken duren. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden worden de werken in vier fasen uitgevoerd?

  • FASE 1: 8 oktober t.e.m. 14 oktober: Kouterstraat tot WZC Amandina
  • FASE 2: 15 oktober t.e.m. 18 oktober: WZC Amandina tot Bosduinstraat
  • FASE 3: 19 en 20 oktober: Bosduinstraat tot Kochdreef (incl. kruispunt)
  • FASE 4: 21 oktober t.e.m. 27 oktober: Kochdreef tot Essensteenweg/Sint-Jobsesteenweg (N117)


hinder tijdens de werken
Tijdens de werken is de Bredabaan tussen Brasschaat en Wuustwezel volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat zal onvermijdelijk enige verkeershinder met zich meebrengen. De verkeerssituatie tijdens de werken ziet er als volgt uit:

  • Doorgaand verkeer tussen Brasschaat en Wuustwezel volgt in beide richtingen een aangeduide omleiding via Achterbroek: Essensteenweg/Brasschaatsteenweg (N117) en Kalmthoutsesteenweg (N111). Verkeer op langere afstand kan ook steeds omrijden via de E19.
  • Voor verkeer van en naar Gooreind centrum wordt een lokale omleiding voorzien via de Essensteenweg (N117) en de Bosduinstraat. Om het extra verkeer aan dit kruispunt in goede banen te leiden, worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst.
  • Het kruispunt van de Bredabaan met de Bosduinstraat en de Arthur Boelstraat in Gooreind werd eerder dit jaar al vernieuwd en zal tijdens deze werken altijd open blijven.
  • Fietsers kunnen gebruik maken van de nieuwe fietspaden langs de Bredabaan. In de werfzone van fase 1, tussen de Kouterstraat en WZC Amandina, zijn er geen vrijliggende fietspaden langs de Bredabaan en kunnen fietsers er niet passeren. Fietsers kunnen hier het wandel- en fietspad door de bossen nemen tussen Beersgat en het domein van de Zusters Franciscanessen. Ook in fase 2 zullen de fietsers een omleiding ( Bosduinstraat – Waterdreef – Posterijstraat – Grotstraat – Het Geleeg – Mansionstraat ) moeten volgen.
  • De werken hebben ook een invloed op de dienstregeling van De Lijn. Bussen die normaal over de Bredabaan rijden, volgen ook de omleiding via Achterbroek. Raadpleeg www.delijn.be of De Lijn-app voor meer gedetailleerde informatie over uw buslijn.
  • De paaltjes in de Grote Heidedreef, worden weggenomen tijdens fase 4 om de ontsluiting van de achtergelegen wijk (Grote Heidedreef – Mahoniadreef – Vogelzangdreef – Hermelijndreef – Sneeuwbesdreef – Bosuildreef – Varendreef - Lansiersdreef) te voorzien.


bereikbaarheid woningen en handelszaken
De aannemer zal trachten om inritten van woningen en handelszaken in de werfzone maximaal bereikbaar te houden. Wel moet men er rekening mee te houden dat inritten tijdens bepaalde dagen moeilijk of niet bereikbaar zullen zijn met de wagen. Dat is voornamelijk het geval tijdens het frezen van het oude wegdek (moeilijk bereikbaar) en het asfalteren van het nieuwe wegdek (niet bereikbaar). Het moment dat u niet bereikbaar bent betreft vermoedelijk 2 à 3 dagen. De aannemer zal omwonenden hiervan enkele dagen op voorhand verwittigen met een briefje in de bus. Te voet of met de fiets blijven inritten uiteraard steeds bereikbaar.

weersgevoelig
Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info kan u steeds terugvinden op www.wegenenverkeer.be/brasschaat. Wilt u graag het meest recente nieuws over de werken rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Dat kan! Via de hierboven vermelde links kunt u zich inschrijven op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken op de Bredabaan.

bereikbaarheidsadviseur
Om de ongemakken tijdens de werken te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Heeft u nog vragen over dit project? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Antwerpen. Dit team luistert naar uw vragen, bespreekt ze indien nodig met de werfleiding en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord.
U kan mailen naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of tijdens de kantooruren bellen naar 0468 03 53 84.