overzicht wegenwerken

werken Kenislei

Nutswerken, heraanleg voetpad, berm en parkeervakken en aanplanting nieuwe laanbomen

werken Voshollei

werken Vosholleiwerken Voshollei

De rioleringswerken in de Voshollei zijn gestart op maandag 27 april.

Tot op vandaag loopt alles volgens planning.

Fase 1a is afgerond.

Einde fase 1b is in zicht. Tegen het einde van het jaar zal de rijbaan voorzien zijn van asfalt. 

Begin januari 2021 starten de nutsmaatschappijen met de werken in fase 1a en 1b. Deze werken zullen ongeveer tot het bouwverlof duren

Wanneer deze werken afgerond zijn, wordt er gestart met het fietspad