overzicht wegenwerken

 

beurtelings verkeer Veldstraat

afbeeldingafbeelding

Voor het herstellen van 3 straatkolken zal beurtelings verkeer ingesteld worden in de Veldstraat, ter hoogte van de hoeken Lage Kaart 288-290.

Bevrijdingslei onderbroken

afbeeldingafbeelding

op 23 en 24 september is Bevrijdingslei onderbroken ter hoogte van huisnummer 3. Er wordt een huisaansluiting aangesloten op de riolering in het midden van de rijweg.

Dullingen onderbroken

afbeeldingafbeelding

Naar aanleiding van het reinigen van het dak van een woning met een hoogwerker, zal op 9 oktober tussen 8 uur en 13 uur de rijbaan van Dullingen ter hoogte van kruispunt Mishagen afgesloten worden.

werken rijbaan Bredabaan

werken rijbaan Bredabaanwerken rijbaan Bredabaan

Tijdens de nacht van 24 op 25 september voeren we werken uit aan de rijbaan van de Bredabaan tussen de Borrekenslei en Heislagsebaan.

voetpad Kasteellei

voetpad Kasteelleivoetpad Kasteellei

Tussen 9 september en 5 oktober werkt men aan het voetpad in de Kasteellei, er wordt een werfzone ingesteld.

versmalde rijbaan della Faillestraat

versmalde rijbaan della Faillestraatversmalde rijbaan della Faillestraat

Van 16 september tot en met 25 oktober voeren we rioleringswerken uit in de della Faillestraat. Doorgaand verkeer blijft mogelijk over een versmalde rijbaan.

nutswerken Voshollei

nutswerken Vosholleinutswerken Voshollei

Van 6 augustus tot 27 september voeren we nutswerken uit in de Voshollei, tussen Donksesteenweg en Zegersdreef.

asverschuiving Kapelsesteenweg

afbeeldingafbeelding

vanaf 30 september tot 4 oktober zal men asfaltwerken uitvoeren ter hoogte van Kapelsesteenweg 80-98 op grondgebied Ekeren.

Pauwelslei fase 2

Pauwelslei fase 2Pauwelslei fase 2

Aanleg van voet- en fietspaden, aanleg van parkeervakken en aanleg van nieuwe bomen en aanplantingen.
start van de werken: 7 januari 2019
einde van de werken: juni 2019

 

Pauwelslei fase 2 & 3

Pauwelslei fase 3Pauwelslei fase 3

Van 6 augustus gaan we verder met het herleggen we het laatste deel van de Pauwelslei.

rioleringswerken

rioleringswerkenrioleringswerken

Rioleringswerken in volgende straten: Martouginlei (vak Veldstraat-Augustijnslei), Beekstraat, Lage kaart (nrs 371, 375, 379, 373, 377) en Hoge Kaart (nrs 121, 123, 125, 127, 129)