werken in de Zegersdreef

We nemen binnenkort de Zegersdreef, tussen Bredabaan en Frilinglei, onder handen. De werken zijn opgedeeld in drie fases.

Om de werken in fase 2 veilig te kunnen uitvoeren, rooien we in fase 1 een deel van de laanbomen.

Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat een aantal bomen in slechte staat zijn. Op een infowandeling met geïnteresseerde bewoners in 2019 toonden we reeds het belang aan om deze bomen te rooien. Het rooien van de bomen start steeds na 9.00 uur. De bomen die gerooid dienen te worden kan je terugvinden in de bijlage via onderstaande link.

Opgelet! Fase 1 wordt vroeger dan voorzien uitgevoerd, vanaf maandag 22 februari. 

In fase 2 wordt de riolering vernieuwd en waarna de straat volledig wordt heraangelegd. De capaciteit van de riolering is namelijk niet meer toereikend waardoor bij regenweer de straat snel blank staat. De startdatum van fase 2 is nog niet gekend, maar het wordt wellicht einde dit jaar of begin 2022. We brengen de inwoners tijdig op de hoogte zodat de nodige afspraken vooraf gekend zijn.

Fase 3 is voor een groene gemeente als Brasschaat een evidentie. Dan planten we nieuwe laanbomen en werken we de bermen af.