project Prinsheide

Binnenkort starten in de buurt van het Prins Kavelhof de werken rond het nieuwe ‘project Prinsheide’. Er komen nieuwe woningen, meer groen en een nieuwe straat: Prinsheide. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Brasschaat, sociale huisvestingsmaatschappij Arro Antwerpen en ontwikkelaar Van Roey. Weldra wordt er gestart met de afbraak van de voormalige bedrijfsgebouwen van de firma Gravo en de woning aan Prins Kavellei 36, waar een nieuwe woning zal gebouwd worden. De sociale koopwoningen zullen gerealiseerd worden in het kader van een zogenaamde CBO-procedure (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten).

Er komen 16 eengezinswoningen, waarvan 14 met één verdieping en 2 gelijkvloerse woningen. De meeste van deze woningen zullen voorzien worden van inpandige parkeergelegenheid, er zullen ook parkeerplaatsen komen op het openbaar domein. Daarnaast wordt er een groenaanleg voorzien en komt er een nieuwe straat: Prinsheide.

Via deze weg willen we je graag op de hoogte brengen van de voorlopige planning van die werken. Uiteraard kan op voorhand slechts een ruwe schatting van die werken worden opgemaakt. Want zoals u wel begrijpt, hebben verschillende factoren invloed op de timing.

planning

  • afbraakwerken: vanaf 18 februari tot midden april 2019
  • 1e fase wegenwerken (riolering en fundering): midden april 2019 tot mei 2019
  • ruwbouwwerken: mei 2019 tot oktober 2019
  • 2e fase wegenwerken (verdere afwerking en nutsvoorzieningen): oktober 2019 tot januari 2020