samenvoeging gemeentemagazijnen

De twee gemeentemagazijnen - magazijn Ploegsebaan en magazijn De Mortel -  worden samengevoegd tot één technisch centrum. Als locatie werd geopteerd voor die van het huidige gemeentemagazijn in De Mortel, waar ook de brandweer is gevestigd.

gemeentemagazijn

Een aantal stappen naar de uiteindelijke samenvoeging werden reeds gezet.

  • De grote centrale loods werd binnenin grondig verbouwd om de ateliers die in de verouderde bijgebouwen waren gevestigd een nieuwe plaats te geven.
  • De verkeerssituatie van de site zelf werd volledig herbekeken om conflicten tussen verkeer van de brandweer enerzijds en van het gemeentemagazijn anderzijds zo veel mogelijk te scheiden. Aan de kant van Prins Kavellei werd een bijkomende ontsluitingsweg aangelegd en een parkeerruimte voor het personeel. Vooraan werd een nieuwe ontsluiting gecreëerd naar De Mortel.

In 2017 slopen we de oude bijgebouwen en vervangen we ze door een nieuwe voertuigenstelplaats, ontworpen door GAFPA bureau voor architectuur en stedenbouw in samenwerking met Back architecten.
In dit nieuwe gebouw brengen we ook de garage, het lasatelier en de opslag voor feestmateriaal onder.
Tegelijk met deze werken breiden we ook de brandweerkazerne uit. De voertuigenstelplaats verdubbelt en bovenop de bestaande voertuigenhal komt een nieuw kantoorgedeelte. Op die manier is ook de brandweer klaar voor de toekomst.

De werken vatten aan in de tweede helft van 2017, om tegen het najaar van 2018 te worden afgerond.