afhalen van grof huisvuil, retributie 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie voor het op verzoek ophalen met speciale ophaalbeurten van huishoudelijke afvalstoffen van groter formaat vastgesteld als volgt:

- 65,00 euro indien het volume van de afgehaalde afvalstoffen minder is dan een halfvol geladen vrachtwagen;
- 130,00 euro voor een halfvol geladen vrachtwagen;
- 260,00 euro voor een volledig volgeladen vrachtwagen.

Deze bedragen omvatten zowel de vergoeding voor personeel als het gebruik van een gemeentelijke voertuig.

Art.2.- De inning door de financieel beheerder van het verschuldigde bedrag geschiedt na de geleverde prestatie en op voorlegging van een factuur opgesteld door de gemeentediensten op naam van de begunstigde voor de geleverde prestatie.

Art.3.- Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavige beslissing zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden gezonden.