Afschaffing gemeenteweg tussen Lage Kaart en Hoogboomsteenweg

Het afschaffingsdossier van de gemeenteweg is een administratieve procedure. In werkelijkheid is hier echter geen gemeenteweg meer zichtbaar. Om het oude plan van de voormalige buurtweg, nu een gemeenteweg, op te heffen, wordt het afschaffingsdossier in openbaar onderzoek gebracht. 

De gemeenteraad stelde op 31 augustus 2020 de afschaffing van de gemeenteweg tussen Lage Kaart en Hoogboomsteenweg, voormalige buurtweg 16-18 voorlopig vast, conform het decreet houdende de gemeentewegen. De gemeente Brasschaat organiseerde van vrijdag 25 september 2020 tot en met zaterdag 25 oktober 2020 een openbaar onderzoek over de afschaffing.

Er werd een bijkomend document toegevoegd aan het openbaar onderzoek. Hierdoor wordt het openbaar onderzoek over de afschaffing verlengd tot en met donderdag 12 november 2020.

In deze periode kunnen de documenten hier geraadpleegd worden.

De documenten kunnen ook na afspraak worden ingekeken aan de balie van Ruimte & wonen.

Tijdens de ganse periode van het openbaar onderzoek kan u opmerkingen of bezwaren indienen bij het gemeentebestuur Brasschaat via onderstaand e-formulier. Bezwaren kunnen ingediend worden vanaf 25 september 2020 tem 12 november 2020. 

Analoge opmerkingen of bezwaren kunnen per aangetekende brief ofwel na ontvangstbewijs afgegeven worden in het Gemeentehuis (Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat) met duidelijke vermelding ‘Afschaffing gemeenteweg tussen Lage Kaart en Hoogboomsteenweg, voormalige buurtweg – openbaar onderzoek’.