ambulante handel op het openbaar domein, retributie 2017-2019

datum goedkeuring

24 april 2017

datum bekendmaking

3 mei 2017

Retributie 2017-2019 voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markten.
 
Art.-1
Met ingang van 1 mei 2017 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het plaatsnemen van standplaatsen ambulante handel buiten de openbare markt.  

Art.2 
De retributie is verschuldigd per standplaats, op basis van gevellengte en de duur van het gebruik.  De retributie bedraagt 1,50 euro per strekkende meter of onderdeel van een strekkende meter, per dag en per standplaats

Art.-3
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen.

Art.-4
Er is vrijstelling van retributie ingeval: - het reglement inzake plaatsgelden voor kermissen en foorinstellingen op de openbare weg wordt toegepast - het reglement inzake plaatsgelden op de wekelijkse openbare markt wordt toegepast; - het privaat gebruik wordt toegestaan door de gemeentelijke overheid bij wijze van toewijzing per opbod, overheidsopdracht of concessie.

Art.-5
De retributie voor standplaatsen ambulante handel wordt betaald per overschrijving op rekening van de financieel beheerder na ontvangst van de factuur.

Art.-6
De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg

goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 24 april - gepubliceerd op de website op 3 mei 2017