applaustoelage eenmalig artistieke projecten

Wat

Als je een buitengewoon en éénmalig artistiek project organiseert, kunnen we jou hiervoor financieel ondersteunen met een applaustoelage. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de activiteit wordt georganiseerd door een Brasschaatse kunstenaar of kunstenaarsgroep;
  • het is eenmalig, met bovenlokale uitstraling en is artistiek relevant voor Brasschaat;
  • de subsidie bedraagt nooit meer dan de effectieve kosten.

toelage straat- of buurtfeest

toelage straat- of buurtfeest

Om een toelage voor een straat- of buurtfeest te bekomen moet je dit evenement online aanvragen. De toelage krijg je automatisch.
Je moet dus geen andere aanvraag indienen!