attesten FOD sociale zekerheid

Wat

Een persoon met een handicap (verminderde zelfredzaamheid) kan ook enkel attesten aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid.
Dit kan gaan om een algemeen medisch attest met je erkenning. Dit attest geeft je, onder voorwaarden, recht op bepaalde sociale en fiscale voordelen.

Verder kan je ook een BTW-attest aanvragen. Dit attest geeft je recht op belastingvoordelen voor je voertuig. De voorwaarden zijn dat je:

  • volledig blind bent;
  • blijvend invalide aan je benen bent van 50% of meer;
  • volledig verlamd bent aan de armen of je beide armen werden geamputeerd.

AANVRAAG

AANVRAAG

De meeste van deze attesten worden automatisch doorgestuurd naar de bevoegde diensten.
Neem contact op met de dienst pensioenen en tegemoetkomingen voor meer informatie.