bedrijfsafval

Wat

Alleen beperkte hoeveelheden bedrijfsafval, vergelijkbaar met het afval dat een particulier aanbiedt, worden opgehaald. Voor het aanbieden van huisvuil maak je gebruik van oranje huisvuilzakken of van een grijze container waaraan één of twee oranje stickers zijn aangebracht. PMD-ophaling is beperkt tot 4 zakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling.
Bij grotere hoeveelheden schakel je private ophaaldiensten in.

Bedrijfsafval, vergelijkbaar met huishoudelijk afval, mag naar het recyclagepark mits een speciale toegangskaart (aanvragen via www.igean.be). Alleen voertuigen met een MTM tot 12 ton hebben toegang tot het recyclagepark.
    

hoogwaardig compost

  • tot 150 m³/maand: 2,50 euro/m³
  •  vanaf 151 m³/maand: 1,25 euro/m³

kosten

kosten

  • rol van 10 huisvuilzakken, te koop in het gemeentehuis en in een aantal handelszaken.
  • oranje stickers, te koop in het gemeentehuis en in een aantal handelszaken: 3 euro (één op container van 120 l, twee op container van 240 liter)
  • rol van 20 PMD-zakken, op meerdere plaatsen te koop: 2,50 euro

Een factuur voor de aankoop van zakken en stickers kan je alleen vragen op het gemeentehuis!

lijst van verkooppunten

kosten recyclagepark

kosten recyclagepark

  • grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval en asbesthoudend afval: 0,20 euro/kg
  • kalkplaten, cellenbeton, grond, vlak glas, zuiver steenpuin, hout en groenafval: 0,07 euro/kg

Er wordt maximaal 1000 kg afval per dag per bedrijf aanvaard!