bedrijfsafval

Wat

Alleen beperkte hoeveelheden bedrijfsafval, vergelijkbaar met het afval dat een particulier aanbiedt, worden opgehaald. Voor het aanbieden van huisvuil maak je gebruik van oranje huisvuilzakken of van een grijze container waaraan één of twee oranje stickers zijn aangebracht.

PMD-ophaling is beperkt tot 4 zakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling.
Bij grotere hoeveelheden schakel je private ophaaldiensten in.

Bedrijfsafval, vergelijkbaar met huishoudelijk afval, mag naar het recyclagepark mits een speciale toegangskaart (aanvragen via www.igean.be). Alleen voertuigen met een MTM tot 12 ton hebben toegang tot het recyclagepark.
    

prijs afvalzakken en -stickers

prijs afvalzakken en -stickers

Prijzen en verkooppunten vind je hier.

Een factuur voor de aankoop van zakken en stickers kan je alleen vragen op het gemeentehuis!

prijzen recyclagepark

prijzen recyclagepark

Terug te vinden op deze webpagina van beheerder Igean.

aankoop hoogwaardige compost op recyclagepark

aankoop hoogwaardige compost op recyclagepark

Tot 150 m³/maand: 2,50 euro/m³

Vanaf 151 m³/maand: 1,25 euro/m³