algemeen directeur

 

Ward Schevernels
gemeentehuis
T 03 650 29 30
algemeen.directeur@brasschaat.be

De algemeen directeur staat in voor de goede werking van de gemeentelijke diensten. Hij bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, het schepencollege en de burgemeester worden voorgelegd en maakt de verslagen van de vergaderingen op. Hij adviseert de gemeenteraad, het schepencollege en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak en zorgt voor de uitvoering van de besluiten.