algemeen directeur

 

Ward Schevernels
gemeentehuis
T 03 650 29 30
algemeen.directeur@brasschaat.be

De algemeen directeur is het hoofd van alle medewerkers van het lokaal bestuur - gemeente en OCMW - en staat samen met zijn managementteam in voor de goede dagelijkse werking van onze dienstverlening.

Hij zorgt voor de voorbereiding van de zittingen van de gemeenteraad, de raad voor Maatschappelijk Welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Bovendien woont hij deze zittingen allemaal bij. Hij vertaalt de genomen beslissingen in concrete acties en voert deze uit. Daarnaast adviseert hij eveneens deze besluitvormingsorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.